Perkhidmatan - Pindah Pesaka

PINDAH PESAKA

Pengurus akan membuat bayaran terus kepada waris apabila berlaku kes kematian tanpa perlu mewujudkan akaun pemegang unit yang baharu. Sekiranya ingin mengekalkan unit tersebut, waris perlu megisi  borang permohonan pembukaan akaun ASDI sebagaimana jualan biasa.

 

Untuk mendapat maklumat lanjut, pewaris boleh menghubungi pejabat pengurus di talian : 09-6220999, 09-6232806, 09-6227014 atau 09-6229735.