PUTB - Penyumber Luaran

PTB Unit Trust Berhad (PUTB) telah menyumberluarkan (outsourced) fungsi audit dalamannya kepada Terengganu Incorporated Sdn Bhd (TISB). Satu perjanjian tahap perkhidmatan (service level agreement) telah dimeterai antara PUTB dan TISB pada 16 November 2014.

 

TISB merupakan anak syarikat milik penuh Menteri Besar, Terengganu (Diperbadankan). TISB merupakan syarikat pegangan pelaburan yang juga menyediakan perkhidmatan pengurusan kepada anak-anak syarikatnya dan syarikat-syarikat kerajaan negeri Terengganu termasuk perkhidmatan audit dalaman.

 

Antara tugas-tugas dan tanggungjawab TISB sebagai juru audit dalaman PUTB termasuklah:-

  • Menjalankan pemeriksaan samada PUTB telah menguruskan tabung mengikut peruntukan-peruntukan surat ikatan, Akta-akta dan Garis panduan-garis panduan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan pihak berkuasa berkaitan;

  • Menjalankan pemeriksaan samada PUTB telah menjalankan tugasnya dan bertindak secara professional demi kepentingan pemegang-pemegang unit;

  • Menilai sistem perakaunan dan kawalan-kawalan dalaman yang berkaitan;

  • Menyemak integriti dan kebolehpercayaan maklumat kewangan dan operasi;

  • Menyemak sistem kawalan dalaman yang diwujudkan dalam memastikan kepatuhan kepada polisi-polisi, perancangan dan prosedur-prosedur syarikat dan undang-undan dan peraturan yang berkaitan;

  • Menyemak kaedah-kaedah melindungi aset-aset dan mengesahkan kewujudannya;

  • Menjalankan fungsi-fungsi lain sebagaimana yang diarahkan oleh Jawatankuasa Audit.

Laman Web Asdi

PAPARAN HARGA

SEMASA

PEJABAT URUSNIAGA

PAUTAN BERKAITAN

Maklumat Korporat & Jabatan

  

Pejabat Berdaftar:-

Wisma TI, PT3071

Chendering

21080 Kuala Terengganu

 

No Tel   : 09-6177771

No Faks : 09-6177772 

Pejabat Urusniaga & Surat Menyurat:-

 

29.01, KT Business Centre (KTBC)

Jalan Sultan Mohamad

21100 Kuala Terengganu

No Tel: 09-6220999

No Faks: 09-6229555 / 09-6238444

© Copyright © 2019. PTB Unit Trust Berhad All rights reserved

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now