100 % Pelaburan Berteraskan Syariah.

UTAMAKAN KEBERKATAN
DALAM PELABURAN ANDA

PAPARAN HARGA

SEMASA

Amanah Saham Darul Iman (ASDI) adalah sebuah tabung unit amanah yang dikategorikan sebagai tabung ekuiti yang 100% berteraskan syariah dan mula beroperasi pada tahun 1994. ASDI merupakan sebuah dana yang mengandungi pelbagai potfolio dengan mengutamakan pelaburan dalam sektor ekuiti.

Pelaburan Pada

Kos Purata

1/3

Makluman Labur Semula Agihan Pendapatan