ASDI - Jawatankuasa Pelaburan

JAWATANKUASA PELABURAN

Ahli-ahli Jawatankuasa Pelaburan ASDI bermesyuarat sekurang-kurangnya sembilan (9) sekali dalam setahun bagi membincang dan meneliti status semasa pelaburan bagi mengatur strategi pelaburan serta memastikan segala polisi dan pengurusan pelaburan mematuhi Garis panduan dan peraturan pihak berkuasa yang berkaitan.  

 

Selain itu, tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Pelaburan juga meliputi:

 

  • Mengkaji prestasi dan pengadunan portfolio/aset dan membuat penyesuaian di mana perlu; 

  • Mengkaji, meneliti dan mengubahsuai, di mana perlu, strategi pelaburan ASDI;

  • Mengkaji kedudukan kewangan ASDI; dan

  • Mengesyorkan pengagihan pendapatan.

 

Ahli Jawatankuasa Pelaburan

     

Encik Burhanuddin Helmi bin Mohamed @ Harun ( Pengerusi - Bebas )

 

Tuan Haji Mohamad Azman bin Mustaffa ( Bebas )

 

   

Encik Roshidi bin Hj. Ab. Hamed (Bukan Bebas)

PAUTAN BERKAITAN